default ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ВИСОКОГО ЗРОСТУ

Владелец Число скачиваний: 88

УДК 616 – 007.7: 572.7] – 07:796] – 055.2 – 057.875

Бугаєвський Костянтин Анатолійович

Класичний Приватний Університет

(Запоріжжя, Україна)

Анотація. Серед сучасної студентської молоді мають місце відмінності в індивідуальних антропометричних показниках і значеннях спеціальних індексів. Актуальність дослідження зумовлена відсутністю відповідних даних про зміни цих показників у студенток, віднесених до спеціальної медичної групи, з високим ростом. Метою роботи є вивчення морфо-функціональних та анатомо- антропологічних особливостей організму студенток високого зросту, вивчення та аналіз індивідуальних особливостей їх організму та значень ряду антропометричних показників та спеціальних морфологічних індексів у студенток спеціальної медичної групи.

Ключові слова: студентки, високий зріст, антропометрія, морфологія, індекси, репродуктивне здоров’я, спеціальна медична група.