default ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ НА КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ СТУДЕНТІВ

Владелец Число скачиваний: 83

УДК 796.412.05

Зеніна Ірина Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглядається вплив занять гімнастикою на координаційні здібності студентів. Досліджені закономірності формування взаємозв’язків рухових якостей та координаційних здібностей під час занять спортивною гімнастикою. Прослідковані закономірності розвитку координаційних рухів та розроблені і експериментально обґрунтовані засоби їх виховання у студентів на заняттях зі спортивної гімнастики.

Ключові слова: рухові якості,координаційні здібності,розвиток, фізична культура, фізичні якості, підготовленість студентів.