default НОРМАТИВИ ОЦІНКИ ЗДІБНОСТІ ДО ВІДЧУТТЯ РИТМУ ДІТЕЙ 10-14 РОКІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ

Владелец Число скачиваний: 79

УДК 796.422.12. – 053.5

Чекмарьова Наталя, Хаджинов Валерій

Національна металургійна академія України

(Дніпро, Україна)

Анотація. В статті вивчено стан проблеми по даній тематиці, проведений аналіз останніх досліджень і публікацій. Представлені результати експериментального дослідження по вивченню розвитку здібності до відчуття ритму у хлопців та дівчат у віці 10-14 років, визначені онтогенетичні особливості їх розвитку. Наведені критерії розвитку даної здібності, показана інформативність 12- бальної сигмальної шкали для системи спортивного відбору. Надані рекомендації у відношенні індивідуальної перспективності дітей для занять спортом. Визначені перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: здібності, оцінка, нормативи, критерії відчуття ритму, спортивний відбір.