folder Экологические науки

Документы

pdf BOSHLANG`ICH TA`LIM MUASSASASIDA EKOLOGIK MUHIT VA INSON TUSHUNCHASINI SHAKLLANTIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 303

Abdiyev T.Sh

TerDU Uzbekiston

Bo`riyev.R.A

TerDU Uzbekiston

Abdurahmonov.A.B

TerDU Uzbekiston

Achildiyev.Sh.Ch

TerDU Uzbekiston

Karimov.E.Yu

TerDU Uzbekiston

Abstract:Maskur maqola Boshlang`ich ta`lim muassasasida Ekologik muhitni shakllantirishdagi ahamiyati haqida yoritilgan.

Key wotds: Molekulalar simbiozi,muhit, Mendilizm, margonizm.entomofag.

pdf BOSHLANG‘ICH SINF O‘QISH DA RSLARI DA O‘QUVCHILARGA EKOLOGIK ONG VA TARBIYA BERISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 298

Abdullayeva A.X

Urganch tuman № 38 - son maktab

Ulug`nazarov X.Ch

TerDU talabasi Uzbekiston

Alniyazov.H.D

TerDU talabasi Uzbekiston

Murtozaqulov.N.X

TerDU talabasi Uzbekiston

Ostonaqulov.Sh.Sh

TerDU talabasi Uzbekiston

Annotation: Maskur maqola Boshlang‘ich sinf o‘qish da rslari da o‘quvchilarga ekologik ong va tarbiya berishdan iborat.

Key words: YUNESKO,odob,ahloq, manifest,qadriyat

pdf OROL VA OROL BO’YI MINTAQASINING IJTIMOIY-EKOLOGIK MUAMMOLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 463

Mustafaqulova Gulchexra Mustafayevna,

Janiyev Akmal Shuxratovich,

Abdishukurova Sohiba,

Aripova Dilafruz,

Xabubullayeva Xurshida Samarqand, O'zbekiston Respublikasi

Fan-texnika taraqqiyoti yutuqlari sayyoramizda kuchli ekologik haokatlar olib keldi. Bizning mintaqamizda katta miqyosdagi yirik halokat-Orol dengizining qurib borishidir. Bugungi kunga kelib Orol dengizining 1/3 qismigina saqlanib qolgan. Nazoratsizlik va suvdan foydalanishning ayovsizligi natijasida Orol dengiziga qo’yiladigan suvning miqdori kamaydi.

pdf АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПОРІВНЯНО ДО ПРИРОДНОГО ГАЗУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 295

Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович

Пабат Михайло Геннадійович

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національний технічний університет України «КПІ»,

м. Київ, Україна

Анотація. В статті розглянуто переваги та недоліки у використанні природного газу та альтернативного використання твердого біопалива на рівні побутового теплогенераційного обладнання потужністю 7 – 30 кВт для опалення та гарячого водопостачання будинку.

Ключові слова: водогрійний котел, природний газ, біопаливо, кам’яне вугілля, калорійність палива, граничні концентрації шкідливих речовин.