pdf BOSHLANG`ICH TA`LIM MUASSASASIDA EKOLOGIK MUHIT VA INSON TUSHUNCHASINI SHAKLLANTIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 209

Abdiyev T.Sh

TerDU Uzbekiston

Bo`riyev.R.A

TerDU Uzbekiston

Abdurahmonov.A.B

TerDU Uzbekiston

Achildiyev.Sh.Ch

TerDU Uzbekiston

Karimov.E.Yu

TerDU Uzbekiston

Abstract:Maskur maqola Boshlang`ich ta`lim muassasasida Ekologik muhitni shakllantirishdagi ahamiyati haqida yoritilgan.

Key wotds: Molekulalar simbiozi,muhit, Mendilizm, margonizm.entomofag.