pdf GAPNING BOSH VA IKKINCHI DARAJALI BO’LAKLAR NAZARIYASI HAQIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 482

Курбонова Сурайё

город Карши, республика Узбекистан

''Sintaksema'' atamasi lingvistik adabiyotda yaqindan boshlab har xil ma'nolarda ishlatila boshlandi va sintaktik semantikni bildiruvchi so'zdir. A.M.Muxin sintaksemalarga oid paradigamtik qator bo'lgan oddiy sintaktik birlik invariant yoki variantlar tizimi sifatida ta'rif beradi. Sintaksemalar o'rtasidagi farq, uning fikricha, avvalambor, o'zining variantlar yig'indisi jihatidan bir sintaksemaninig boshqasidan farq qilishidadir. Bu xususiyat sintaksemani oddiy sintaktik birlik invariant sifatida aniqlashga yordam bergan.