pdf O`QUVCHILARNI AXLOQIY SIFAT VA FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISHDA RIVOYATLARNI O‘RNI Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

N.Kutlimuratova.– UrDU“Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

M.Dusmetova.–UrDU “Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

Annotasiya.- Ushbu maqolada o`quvchilarni axloqiy sifat va fazilatlarni shakllantirishda rivoyatlarni o‘rni xaqida ma`lumotlar o`z aksini topgan .

Keys Word: pedagogical of nationality, educate, mif, verbal work