pdf XALQ PEDAGOGIKASIDA YOSHLARNI TARBIYALASH METODLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 549

N.Kutlimuratova.–UrDU “Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

M.Kalandarova.– UrDU “Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi o`qituvchisi

Annotasiya.- Ushbu maqolada xalq pedagogikasida yoshlarni tarbiyalash metodlari xaqida ma`lumotlar o`z aksini topgan .

Keys Word: pedagogical of nationality, method, encourage, educate, penalize.