pdf YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MAKTAB,OILA VA MAXALLA XAMKORLIGI Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

N.Kutlimuratova.– UrDU“Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

A.Raximova - UrDU“Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi o`qituvchisi

Annotasiya- Ushbu maqolada yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishda maktab,oila va maxalla xamkorligi xaqida ma`lumotlar o`z aksini topgan .

Keys Word:ecology, ecologicai training, ecological culture, family, school