pdf O’QUVCHILARNING KASB TANLASHIDA PEDAGOGLIK KASBIGA QIZIQISHLARINI O’STIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Adamova O`.K

UrDU.Uzbekiston

Рахимова.Э.,Рахимова.А

UrDU.Uzbekiston

Annotation: Maskur maqola O’quvchilarning kasb tanlashida pedagoglik kasbiga qiziqishlarini o’stirish haqida fikr yuritiladi.

Key words: O`qituvchi ,kasb.hunar, qobiliyat, pedogogika , ijtimоiy -hayot.