pdf BO’LAJAK O’QITUVCHINING O’Z-O’ZINI AXLOQIY TARBIYALASH XUSUSIYATLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

Adamova.O`.K

UrDU.Uzbekiston Qazaqova.F, Tajiyazova.G

UrDU.Uzbekiston

Annotation: Maskur maqola Bo’lajak o’qituvchining o’z-o’zini axloqiy tarbiyalash xususiyatlariga ta`rif beradi.

Key words: O`qituvchi ,ahloq, pedogogika , ijtimоiy burch.