pdf TALABALARINING KASBIY KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Adamova.O’.K.,Raximova.E

UrDU. Uzbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada Talabalarining kasbiy ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan fikrlar haqida so’z boradi.

Keys word- psiхоlоgiya,malaka,ko’nikma,munоsabat;