pdf ИЖТИМОИЙЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЎСМИР ХУЛҚИДА УЧРАЙДИГАН АЙРИМ САЛБИЙ АЛОМАТЛАР ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

НамМПИ, катта ўқитувчи И.И.Тошпўлатов

НамДУ, катта ўқитувчи С.Ю.Акбаров

город Наманган республика Узбекистан

Аждодларимиз комил инсон тарбиясининг негизи сифатида ахлоқий учлик: эзгу ўй, эзгу ният, эзгу сўз ва иш бирлигини назарда тутишган. Зардуштийликнинг муқаддас китоби “Авесто”даги битиклар, яъни “эзгу ният”, “эзгу сўз”, “эзгу амал” жамият ҳаётининг устувор ғояси сифатида талқин этилгани, бизнинг бугунги миллий маънавий қадриятларимиз билан нақадар узвий боғлиқ, нечоғлиқ мустаҳкам ҳаётий асосга эга эканлиги билан айниқса эътиборга лойиқдир.