pdf SHAXS ANOMAL HOLATLARINI EKSPERIMENTAL O’RGANISH XUSUSIYATLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 390

Urazbayeva D.A.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Qodirova Sarvinoz Ikromovna

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Annotasiya: Mazkur maqolada shaxs anomal holatlarining eksperimental o’rganilishi va tahlil qilinishi bayon qilingan. Key words: psychology, somatica, personality, psychological method