pdf AXBOROT-KUTUBXONA MUASSASALARIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN ISHLASH Популярные

Владелец Число скачиваний: 153

Холбоев Искандар Анваржон угли

Ташкент Узбекистан

21 asraxborottexnologiyalariasri deb bejizgaaytishmaydi. Axborottexnologiyalarinirivojlanishijudako’psohalarningtaraqqiyetishinita’minlamoqda. Shu qatordainnovatsiontexnologiyalar, sun’iyintellekt, axborotlashtirish, kompyuterlashtirish, avtomizatsiyalashaxborot-kutubxonamuassasalarida ham kattarolo’ynamoqda. Hozirgikungakelib, builg’ortexnologiyalarbolalarkutubxonalarida ham qo’llanilmoqda. Shuningdek, zamonaviytexnologiyalardanfoydalanish, imkoniyaticheklanganbolalardadunyogaboshqako’zbilanqarashgaimkonyaratmoqda.