pdf ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ ПОВІТРЯ В ПРЯМОКУТНОМУ КАНАЛІ З СІТЧАСТИМИ ОРЕБРЕННЯМ В СИСТЕМІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 137

Задвернюк Володимир Володимирович

Баранюк Олександр Володимирович

(ТЕФ) кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ України

«Київський політехнічний інститут»,

Київ, Україна

Анотація. Проведено дослідження структури потоку повітря в вертикальному каналі пря-мокутної форми із сітчастим нанесенням на бічні стінки в умовах прямотечійної висхідної течії потоку газу. Представлено методику проведення та опис експериментальної установ-ки для виконання термоанемометричних досліджень. Виконано порівняння експерименталь-них даних профілю турбулентності для прямокутної гладкої та оребреної сітки бічної пове-рхні. Проаналізовано структуру течії в середині каналу та її вплив на стабілізаційні якості запропонованого сітчастого екранування.

Ключові слова: система стабілізації руху (ССР), турбулентність, контактний апарат, пульсаційні характеристики.