pdf ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА ЛЮДИНИ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИХ АНАЛОГІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 139

Передерій Владислав Сергійович

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»,

Київ,Україна

Анотація. В статті представлено будовусередньоговуха та огляднауково-технічноїлітератури по дослідженнямсередньоговуха. Розроблена модель середньоговухалюдини методом електроакустичниханалогій. Дана модель допоможеоцінитивпливзмінифізичнихпараметрівелементівсередньоговуха (гнучкість,зв’язоккісточоксередньоговуха, масикісточок і т. ін.). Такождосліджуєтьсявплив тимпанального шунта на коливальну систему середньоговухалюдини за допомогоюрозробленоїелектроакустичної моделі.. Ключові слова: середнєвухо; молоточок; коваделко; стремінце; барабаннаперетинка;тимпанальний шунт; електроакустична модель середньоговуха.