pdf ДИДАКТИЧНІ ПОГЛЯДИ ДЖ Р. Р. ТОЛКІНА НА ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЙОГО ТВОРЧОСТІ Популярные

Число скачиваний: 299

alt

 

 

Лабунець Юлія

м. Київ, Україна

 

    Динаміка розвитку демократичних орієнтирів освітніх процесів в Україні в умовах впливу новітніх інформаційних технологій, посилення інтелектуалізації праці потребує створення нової філософії організації виховання, що сприятиме зростанню духовногосамовизначення українського народу через фундаменталізацію національно-культурних традицій з урахуванням прогресивних досягнень вітчизняної і світової педагогіки.

   Перед сучасним суспільством стоїть завдання сформувати людину конкурентноздатну, критично-творчу, діяльну, вольову, працелюбну, з високими моральними якостями, готову відстоювати соціальну справедливість, прогрес, мир на планеті, саме таку особистість ми називаємо моральною [1].