pdf STATUTUL PEDAGOGIEI CA STIINȚĂ Популярные

Число скачиваний: 324

Силистрару Николай В.

г. Кишинэу, Республика Молдова

Obiectul de studiu al pedagogiei este procesul pedagogic orientat asupra formării și dezvoltării personalității umane în contextul educației [6, p.15].

Pedagogia este știința ce contribuie la modelarea personalității în conformitate cu anumite finalități, la care o anumită societate aderă în mod deliberat [3, p.15].

Pedagogia este o ştiinţă socioumannă predominant teoretică, cu ramuri practice, are caracter monodisciplinar, pluridisciplinar şi interdisciplinar, este o ştiinţă analitică, sintetică, descriptivă, normativă, nomotetică (stabileşte legi şi norme) şi istorică [2].