pdf ДЕОНТОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Популярные

Число скачиваний: 324

Литвиненко Н.П.

Київ, Україна

Становлення професійно і соціально адаптованої особистості студента вищої школи невідривно пов’язане із формуванням у нього комунікативної компетентності, що ґрунтується на принципах деонтології. Реалізація цього процесу на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) пов’язана із формуванням у студентів навичок фахового мовлення, максимально наближеного до реалій майбутньої професії.

Для студента-медика це насамперед ситуації, які виникають на всіх етапах комунікативної взаємодії з пацієнтом, коли лікар отримує інформацію, необхідну для формування клінічної картини стану хворого та адекватного діагностування. До таких етапів комунікативної взаємодії відносимо етап знайомства, системного опитування, об’єктивного обстеження та рекомендацій [5, c.44] . У цьому сенсі чільне місце в дискурсі лікаря посідає етап знайомства, на що неодноразово звертали увагу дослідники з психології, медичної етики та деонтології [1;2;3;4;6].