folder Педагогические науки

Документы

default ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ ДЛЯ ДУШЕВНОХВОРИХ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Популярные

Владелец Число скачиваний: 169

Фомін Володимир Вікторович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

(Харків, Україна)

Анотація. У статті розглядаються питання організації діяльності спеціалізованих закладів суспільної опіки для душевнохворих, які протягом ХІХ – початку ХХ століття були призначені для дітей з метою надання їм не лише медико-реабілітаційних, але й освітньо-виховних послуг. Доведено, що тільки ближче до ХХ століття на вітчизняному просторі почали з‘являтись спеціальні медико-педагогічні заклади для дітей з психічними розладами, порушенням поведінки тощо, в яких, окрім фізіологічного зміцнення організму та оздоровлення нервової системи шляхом залучення дітей до сільськогосподарської праці, проводились групові заняття з ліплення, музики, гімнастики, ручної праці, виходячи з розумового розвитку, підготовленості учнів, ступеня стомлюваності та інших особливостей. Виявлено, що на початку ХХ століття були відкриті й так звані «допоміжні класи» та «допоміжні школи» для дітей з порушенням розумового розвитку, проте їх організація та діяльність не знайшли позитивного відгуку серед громадськості, педагогів та лікарів-психіатрів.

Ключові слова: опіка, піклування, душевнохворі, спеціалізовані заклади, діти, навчання, виховання.

default ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 171

Міськова Наталія Миколаївна

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

(Рівне, Україна)

Анотація. У статті розглядаються особливості формування математичної компетенції дітей дошкільного віку в умовах реформування національної системи освіти, запропоновано та обгрунтовано організаційно- педагогічниі аспекти формування математичної компетенції старших дошкільників та визначені перспективи розвитку.

Ключові слова: математична освіта, компетентнісний підхід у навчанні та вихованні дошкільнят, зміст математичного розвитку дошкільників професійна компетентність вихователів.

default ПЕДАГОГІЧНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 171

Салогуб В. С., Цибулько Г. Я.

ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

(Україна)

У статті проаналізовано сучасний стан правової культури в українському суспільстві, виявлено основні складові структури правової культури, розкрито проблеми підвищення рівня правової культури майбутніх вчителів технологій, охарактеризовано деякі шляхи формування правової культури майбутнього вчителя технологій в процесі навчальної діяльності.

Ключові слова: правова культура, правова свідомість, майбутній фахівець, система правового навчання, професійне становлення особистості.

default ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 167

Почуєва Валентина Вікторівна

Харківський національний університет внутрішніх справ

(Харків, Україна)

Анотація. У статті розглядаються особливості педагогічної творчості в сучасному суспільстві, що є невід‘ємним компонентом ефективної професійної діяльності в умовах особистісно-орієнтованої концепції освіти.

Ключові слова: педагогічна творчість, рефлексивно-творчі вміння, самоаналіз, відповідальність, самовдосконалення.

default ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 167

Маликова Кҥлмаш Сабырбергеновна

АВИМЕД көпсалалы колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

Резюме. В сататье освещаються актулальные проблемы формирования профессональной компетенций будущих учителей и основные напрваления профессональной подготовки.

Ключевые слова: компетенция, профессионализм, профессиональная подготовка.

default ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 169

Галуц Елена Михайловна

БрГУ имени А.С. Пушкина

(Брест, Беларусь)

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «планирование» как элемента тайм-менеджмента студента университета. Рассматриваются также основные принципы и правила планирования учебной деятельности студента, указываются средства осуществления планирования.

Ключевые слова: планирование, принципы и инструменты планирования, самоорганизация, тайм-менеджмент, учебная деятельность.

default ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 166

Крупенкина Фатима Александровна

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

(Костанай, Казахстан)

Аннотация. Статья посвящена исследованию методической и практической ценности использования пословиц и поговорок в процессе обучения иностранному языку в вузе. на занятиях английского языка для повышения интереса студентов к изучаемому языку и стране изучаемого языка. В статье представлены конкретные примеры применения английских пословиц и поговорок на занятиях.

Ключевые слова: Идиомы, речевой деятельности, модальные глаголы, лексические единицы, атрибут фольклора.

default ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА «LEGO EDUCATION» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН Популярные

Владелец Число скачиваний: 164

Лялька Алена Юрьевна

Алматинский колледж экономики и права

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. В данной статье рассматривается введение в практику преподавания экономических дисциплин инновационных образовательных технологий, а также интерактивных методов обучения. Описана эффективность применения образовательного конструктора, в связи с внедрением новых стандартов в образовательный процесс. Главной целью применения данной методики на учебных занятиях является формирование профессиональных навыков в области экономики, предпринимательства и бизнеса, развитие монографической речи и написание бизнес-плана своей идеи.

Ключевые слова: образовательный конструктор, инновационные образовательные технологии, профессиональные навыки, экономика, инновационный подход, инновационное обучение.

default ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 168

Цай Елена, Нуркамытова Асель

Алматы Менеджмент Университет

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы обучения иноязычному общению в свете психологических, лингвосоциологических и лингводидактических исследований и предлагаются способы их решения.

Ключевые слова: обучение, иноязычное общение, коммуникация, взаимодействие, восприятие, мотивация, проект, формы общения.

default РАЗВИТИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 8 КЛАСС Популярные

Владелец Число скачиваний: 172

Собакина Татьяна Гаврииловна, Константинова Уйгулаана Ильична

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

(Якутск, Российская Федерация)

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития физиологических знаний учащихся при изучении раздела "Человек" в школьном курсе биологии и пути их решения на основе организации индивидуально-групповой познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова: физиологические знания, методика индивидуально- групповой деятельности, инструктивная карточка.

default РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ВО ВРЕМЯ ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ И ФРАЗЕОЛОГИИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 165

Цинько Светлана

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

(Глухов, Украина)

Аннотация. В статье освещаются вопросы об особенностях реализации социокультурной содержательной линии в процессе обобщения и систематизации знаний учащихся по лексикологии и фразеологии в старшей школе. Подчеркивается, что основным дидактическим материалом для формирования социокультурной компетентности учащихся являются тексты. Предлагаются для упражнений соответствующего направления тексты из художественных произведений современных авторов.

Ключевые слова: социокультурная содержательная линия, процесс обучения, обобщение и систематизация знаний учащихся по лексикологии и фразеологии в старшей школе, дидактический материал, социокультурная компетентность.

default СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 161

Булгаков Алексей Кириллович, Булгаков Дмитрий Алексеевич

Харьковская государственная академия физической культуры

(Харьков, Украина)

Аннотация. Статья посвящена выработке у тренеров и спортсменов умения использовать средства информационных технологий.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортсмен, тренер, менеджер, учеба, информационные технологии, информационная компетентность.

default СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫХ И МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 169

Головина Ксения Николаевна, Федосеева Елена Сергеевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

(Волгоград, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются специфические проявления сенсорных и моторных нарушений в развитии детей с ранним детским аутизмом. В рамках опытно-экспериментальной работы были разработаны уровни проявления сенсорных и моторных нарушений и намечены основные направления по их коррекции в условиях школы – интерната.

Ключевые слова: ранний детский аутизм, сенсорное развитие, моторное развитие, зрительно-моторная координация, сенсорно- перцептивные действия, самоконтроль

default СТРАТЕГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АТМОСФЕРЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 166

Манукян Ани Меликовна

АГПУ

(Ереван, Армения)

Аннотация. Думать творчески - значит эффективно функционировать в меняющемся мире 21 века. В этой статье предлагаются некоторые альтернативные и интерактивные методы обучения, которые действительно способствуют мотивированному обучению, а также статья иллюстрируeт, как учитель должен выбрать крючок, который привлечет учащихся, и заставит их захотеть знать больше. Следующий шаг - помочь ученикам усвоить новую информацию и разместить ее, создать благоприятные условия, чтобы учащиеся стали творческими мыслителями. Это можно сделать, задав правильный вопрос в нужное время и заставив студентов углубиться в проблему.

Ключевые слова: Творческое мышление, креативное обучение, проблемное обучение, дивергентное мышление.

default ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘР ТУРЛІ ОЙЫН ТУРЛЕРІ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 173

Шаматова Бахиткуль Ахмедьяровна

А. Байтҧрсынов атындағы ҚМУ

(Қостанай, Қазақстан Республикасы)

Аннотация: берілген мақалада білім алушының таным үрдісіндегі белсенділігін, дербестігін, ой қызметінің белсенділігін арттырып, оқу қызметіндегі жеке тұлға ның мәнділігін, пәнді оқуға деген уәжін нығайтатын, өң эмоциялар алуға көмектесетін оқу үрдісі ұйымдарындағы ойынның, ойын жағдаяттарының маңыздылығы қаралған.

Түйінді сөздер: ойынның қызметтері, танымдық үрдіс, қызметтің белсенділігін арттыру, коммуникативтік құзыреттілік, шығармашылық қабілет, жоғары уәждеме, өзін-өзі бағалау, өз ойын білдіру, нәтижелік.

default ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В ШКОЛАХ ЯКУТИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 166

Лукина Сардаана Анатольевна

Московский государственный областной университет

(Москва, РФ)

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни. В статье анализируется значение школьного предмета биологии на формирование ценностей. Обосновывается мысль о том, что введение в содержание биологического образования региональных данных может способствовать формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни в школах Якутии.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ценностное отношение, методика обучения биологии.

default ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ ОПРАЦЮВАННЯ ІНШОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 170

Нечепоренко Марія Анатоліївна

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

(Миколаїв, Україна)

Анотація. У статті розглянуто критерії відбору та алгоритм опрацювання іншомовних художніх творів для формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку. Матеріали статті включають характеристику етапів роботи над текстами (актуалізація знань, опрацювання тексту, презентація, особистісна інтерпретація). Стаття містить приклади практичних завдань для кожного етапу опрацювання літератури іноземною мовою.

Ключові слова: професійно-особистісний саморозвиток, художні твори іноземною мовою, актуалізація знань, опрацювання тексту, презентація, особистісна інтерпретація.

default ӘДЕБИ-ӨЛКЕТАНЫМДЫҚ БІРЛЕСТІК ЖҦМЫСТАРЫ ЖӨНІНДЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 167

Рустемова Жанар Айдарбекқызы

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ

(Қарағанды, Қазақстан)

Түйіндеме. Мақалада сыныптан тыс жұмыстың әдеби-өлкелік бірлестік деп аталатын түрін тиімді қолданудың мәселелері қарастырылады. Жаңа білім беру стандарттарын жүзеге асыру аясында оқушылардың әдеби-өлкелік бірлестіктегі жұмысы мұғалімге ғана емес, тәрбиеленушіге де үлкен мүмкіндіктер береді. Әдеби-өлкелік бірлестіктің дұрыс ұйымдастырылған жұмысы оқушылардың оқу әрекеттері жүйесін дамытуға және жетілдіруге бағытталған қазіргі заманғы әдістердің мол түрін пайдалануға жол ашады.

Кілт сөздер: Әдеби-өлкетанымдық, өлкетанымдық бірлестік, жас өлкетанушы, сөз өнері, шығармашылық бағыт, қабілет, әдеби үйірме